// Header (TH) // Header (EN) // Header (TH) // Header (EN)
top of page
IENX7.png

ความคุ้มค่าที่เหนือกว่า ประหยัดต้นทุนก่อสร้างสูงถึง 20% ด้วยเหล็กเกรด SM520 เหล็กโครงสร้างที่มีกำลังสูงขึ้นจาก SYS

 

Brand  

SYS Steel

 

Model

เหล็กเกรด SM520 จาก SYS เหล็กโครงสร้างที่มีกำลังสูงขึ้น

 

Description

ความคุ้มค่าที่เหนือกว่า ประหยัดต้นทุนก่อสร้างสูงถึง 20% ด้วยเหล็กเกรด SM520 เหล็กโครงสร้างที่มีกำลังสูงขึ้นจาก SYS - เพิ่มพื้นที่ใช้สอย - น้ำหนักเหล็กลดลง - ประหยัดค่าแรงและค่าขนส่ง - ลดระยะเวลาก่อสร้าง ความคุ้มค่าที่เหนือกว่ามีเฉพาะ SYS เท่านั้น Superior Value, Save Construction Costs Up to 20% With SM520 Steel, High-Strength Structural Steel from SYS Key features of SM520 steel: - Higher yield strength: SM520 steel has a yield strength of 520 MPa, which is significantly higher than conventional steel grades. This means that it can withstand higher loads without bending or breaking. - Reduced weight: SM520 steel is lighter than conventional steel grades, which can lead to significant savings in material costs. - Improved durability: SM520 steel is more resistant to corrosion and fatigue than conventional steel grades, which can extend the life of your structure. Benefits of using SM520 steel: - Save money: SM520 steel can help you save money on construction costs by reducing the amount of material required, the labor costs associated with installation, and the overall construction time. - Build stronger structures: SM520 steel can help you build stronger and more durable structures that can withstand higher loads and last longer. - Reduce your environmental impact: SM520 steel is a more sustainable choice than conventional steel grades because it requires less material and energy to produce. Superior value from SYS

 

Type of product or service

Hot-Rolled Structural Steel

 

Advantages of product

ความคุ้มค่าที่เหนือกว่า ประหยัดต้นทุนก่อสร้างสูงถึง 20% ด้วยเหล็กเกรด SM520 เหล็กโครงสร้างที่มีกำลังสูงขึ้นจาก SYS - เพิ่มพื้นที่ใช้สอย - น้ำหนักเหล็กลดลง - ประหยัดค่าแรงและค่าขนส่ง - ลดระยะเวลาก่อสร้าง

 

Industries & Business targeted

กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง (ขนาดกลาง - ใหญ่), เจ้าของโครงการ

 

Brand’s Country of Origin

Thailand

 

Company name

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS)

 

Company profile

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS (เอส วาย เอส) ดำเนินการก่อตั้งในปี 2535 มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ปัจจุบัน SYS มีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งที่อยู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้ถึงปีละ 1,100,000 ตัน โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกำลังการผลิตดังกล่าวสามารถทดแทนการนำเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นการช่วยสงวนเงินตราของประเทศได้เป็นจำนวนมาก SYS มีศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเก็บสินค้าไว้ในที่ร่ม และใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัย ทำให้สามารถดูแลให้สินค้าคงสภาพที่ดีจนถึงมือลูกค้า ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง SYS จึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ รวมทั้งปรับปรุงการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงทำให้ SYS ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเสมอมา

 

Booth Number 

B8 & B9

IENX8.jpg

เหล็กความยาวพิเศษ เหล็กยาวพอดีจาก SYS ยาวพอดีกับที่ต้องการใช้ ไม่ต้องต่อเหล็กที่หน้างานอีกต่อไป! ความคุ้มค่าที่เหนือกว่าจาก SYS

 

Brand  

SYS Steel

 

Model

เหล็กความยาวพิเศษ เหล็กยาวพอดีจาก SYS (Customized Length)

 

Description

เหล็กความยาวพิเศษ เหล็กยาวพอดี จาก SYS ยาวพอดีกับที่ต้องการใช้ ไม่ต้องต่อเหล็กที่หน้างานอีกต่อไป! - ผลิตตามความยาวที่ต้องการ ทุกๆ 10 เซนติเมตร - พร้อมใช้ที่หน้างาน งานเสร็จไว - ไม่ต้องตัด ไม่ต้องต่อ - ประหยัดค่าวัสดุ ประหยัดค่าแรง ประหยัดเวลา ความคุ้มค่าที่เหนือกว่าจาก SYS Customized Length Steel, Just-Fit Steel from SYS, Just the right length for your needs, No more steel splicing on site! Customizable length: Order your steel in any length you need, with increments of 10 centimeters. Ready to use: No need for cutting or splicing on site, saving you time and labor costs. Minimal waste: Order the exact length you need to minimize material waste. Faster construction: Get your project done faster with steel that's ready to use. Superior value from SYS

 

Type of product or service

Hot-Rolled Structural Steel

 

Advantages of product

เหล็กความยาวพิเศษ เหล็กยาวพอดี จาก SYS ยาวพอดีกับที่ต้องการใช้ ไม่ต้องต่อเหล็กที่หน้างานอีกต่อไป! - ผลิตตามความยาวที่ต้องการ ทุกๆ 10 เซนติเมตร - พร้อมใช้ที่หน้างาน งานเสร็จไว - ไม่ต้องตัด ไม่ต้องต่อ - ประหยัดค่าวัสดุ ประหยัดค่าแรง ประหยัดเวลา

 

Industries & Business targeted

กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง (ขนาดกลาง - ใหญ่), เจ้าของโครงการ

 

Brand’s Country of Origin

Thailand

 

Company name

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS)

 

Company profile

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS (เอส วาย เอส) ดำเนินการก่อตั้งในปี 2535 มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ปัจจุบัน SYS มีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งที่อยู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้ถึงปีละ 1,100,000 ตัน โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกำลังการผลิตดังกล่าวสามารถทดแทนการนำเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นการช่วยสงวนเงินตราของประเทศได้เป็นจำนวนมาก SYS มีศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเก็บสินค้าไว้ในที่ร่ม และใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัย ทำให้สามารถดูแลให้สินค้าคงสภาพที่ดีจนถึงมือลูกค้า ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง SYS จึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ รวมทั้งปรับปรุงการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงทำให้ SYS ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเสมอมา

 

Booth Number 

B8 & B9

IENX9.jpg

เหล็กชีทไพล์ (Sheet Pile) จาก SYS สำหรับงานกำแพงกันดิน และแนวป้องกันน้ำ

 

Brand  

SYS Steel

 

Model

เหล็กชีทไพล์ (Sheet Pile) จาก SYS คุณภาพมาตรฐาน มอก. 1390

 

Description

เหล็กชีทไพล์ (Sheet Pile) จาก SYS คุณภาพมาตรฐาน มอก. 1390 มั่นใจคุณภาพด้วยใบรับรอง MIT กั้นดิน กั้นน้ำ แข็งแรง ทนทาน Interlock แน่นทุกท่อน ผลิตได้ยาวสูงสุดถึง 24 เมตร! SYS Sheet Piles: High-Quality, Durable, and Reliable SYS Sheet Piles are manufactured to the highest quality standards, meeting the requirements of TIS 1390 and certified by MIT, available in a variety of sizes and profiles to meet your specific needs. They are also available in lengths up to 24 meters

 

Type of product or service

Hot-Rolled Structural Steel

 

Advantages of product

เหล็กชีทไพล์ (Sheet Pile) จาก SYS สำหรับงานกำแพงกันดิน และแนวป้องกันน้ำ แข็งแรง ทนทาน Interlock แน่นทุกท่อน ผลิตได้ยาวสูงสุดถึง 24 เมตร!  

 

Industries & Business targeted

กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง (ขนาดกลาง - ใหญ่), เจ้าของโครงการ

 

Brand’s Country of Origin

Thailand

 

Company name

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS)

 

Company profile

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS (เอส วาย เอส) ดำเนินการก่อตั้งในปี 2535 มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ปัจจุบัน SYS มีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งที่อยู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้ถึงปีละ 1,100,000 ตัน โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกำลังการผลิตดังกล่าวสามารถทดแทนการนำเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นการช่วยสงวนเงินตราของประเทศได้เป็นจำนวนมาก SYS มีศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเก็บสินค้าไว้ในที่ร่ม และใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัย ทำให้สามารถดูแลให้สินค้าคงสภาพที่ดีจนถึงมือลูกค้า ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง SYS จึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ รวมทั้งปรับปรุงการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงทำให้ SYS ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเสมอมา

 

Booth Number 

B8 & B9

bottom of page