// Header (TH) // Header (EN) // Header (TH) // Header (EN)
top of page

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ "Battle Robot 2024"

ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2567

 

จุดประสงค์ในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์แห่งอาเซียน

  • เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผู้เข้าแข่งขัน

  • เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการประดิษฐ์และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน

  • เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของผู้เข้าแข่งขัน รวมไปถึงความมีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน

 

รายละเอียดการแข่งขัน

  • เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์ ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป  ณ ลานแข่งขันหน้าห้องบอลรูม ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  • แข่งขันครั้งละ 1 ทีม 

  • จำนวนผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่เกิน 4 คน

  • ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล ณ วันงาน

 

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันหุ่นยนต์ "Battle Robot 2024"

โปรดติดต่อ คุณชฎาพร เสมือนใจ

หมายเลขโทรศัพท์ 091-435-5034 (หรือ) chadaporn.eit@gmail.com 

bottom of page